Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 27.04.2018 711 KB
Документация и образци 27.04.2018 1,66 MB
Протокол 1 11.06.2018 96 KB
Протокол 2 21.06.2018 107 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 21.06.2018 21,5 KB
Протокол 3 04.07.2018 78,5 KB
Протокол 4 18.07.2018 134,5 KB
Доклад на комисия 18.07.2018 156 KB
Решение за класиране 18.07.2018 195,5 KB
Таблица за индивидулана оценка 1 18.07.2018 28,5 KB
Таблица за индивидулана оценка 3 18.07.2018 28 KB
Таблица за индивидулана оценка 4 18.07.2018 37,5 KB
Таблица за индивидулана оценка 5 18.07.2018 38 KB
Таблица за обобщена оценка 1 18.07.2018 34,5 KB
Таблица за обобщена оценка 3 18.07.2018 34 KB
Таблица за обобщена оценка 4 18.07.2018 35 KB
Таблица за обобщена оценка 5 18.07.2018 35 KB

Краен срок за подаване на оферта: 04.06.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 04.06.2018 16:00

Решение на АОП 

                                   Обявление на АОП

                                   Обявление за възложена поръчка

                                   Обявление за изменение

                                    Обявление за приключен договор ОП 1

                                    Обявление за приключен договор ОП 5

                                    Обявление заприключен договор ОП 3 

                                    Обявление заприключен договор ОП4